Meie Projektid

Rakvere Riigigümnaasium

2019. aastal korraldasid Riigi Kinnisvara, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Arhitektide Liit Rakvere Riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi, mille võitis arhitektuuribüroo Salto ideekavandiga “Pargielu”. Ideekavandi autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Martin McLean. Ühtekokku 540 õpilasele ning 60 õpetajale ja tugipersonalile mõeldud uus koolimaja avatakse õpilastele 2023. aasta jaanuaris aadressil Lai 36. Rakvere Riigigümnaasiumi valmimisega jõuab riik lähemale eesmärgile tagada valikuterikas gümnaasiumiharidus igas Eesti maakonnas. Rakvere Riigigümnaasiumi nurgakivi paigaldati 17. märtsil 2022 ning esialgsete plaanide kohaselt pidi hoone valmima 2022. aasta septembriks, kuid Ukraina sõjast tingitud ehitusmaterjalide tarneaegade märkimisväärse pikenemise tõttu lükkus kooli avamine edasi.

Haljala kool

Vanalinna Ehitus ja Haljala Vallavalitsus sõlmisid 21. aprillil 2021 ehitustööde töövõtulepingu Haljala koolimaja rajamiseks, aadressil Rakvere mnt 10. Lepinguobjektiks oli Haljala alevikku uue koolihoone ja võimla ehitamine, samuti köstrimaja ümberehitamine raamatukoguks ning endiste hoonete lammutustööd koos muude uute hoonete ehitamiseks vajalike töödega. Ehitustööd valmisid 2023 talvel ning 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaasta I-II trimestri asenduspindadel asunud õpilased alustasid uues koolihoones 8. märtsil 2023 aastal.

Pärnu sisejulgeoleku ühishoone

Eesti Turvaettevõtet Liidu liikmed valisid Optimus Systems AS-i poolt ehitatud Pärnu sisejulgeoleku ühishoone Tunnustatud Turvalahenduseks 2021.
Pärnu sisejulgeoleku ühishoone toodi välja kui kompleksne ja suuremahuline objekt, kus tervikliku lahendusena tuli siduda mitmeid tavapäraselt eraldi toimivaid süsteeme. Näiteks on selles siseturvalisuse valdkonna töötajate kõige uuemas hoonete kompleksis omavahel integreeritud läbipääsusüsteem koos võtmehalduskapi süsteemiga, videovalvesüsteem koos numbrituvastuskaameratega, evakuatsioonihelindussüsteem koos arestimaja kambrite teavitussüsteemiga, automaatne tulekahju signalisatsioonisüsteem koos tarkvaraliselt ühendatud gaaskustutussüsteemi ja tuleohutusautomaatikaga jne.
Tellija: Riigi Kinnisvara AS; Teostaja: Optimus Systems AS; Projekteerija: Mart Tammiste; Peatöövõtja: Ehitustrust AS
Pilt: Ehitustrust

Radisson Collection Tallinn

Optimus Systems AS lõpetas äsja renoveeritud Radisson Collection Tallinn nõrkvoolusüsteemide ehituse.
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-collection-tallinn
Meie poolt paigaldatud süsteemide hulgas oli uue põlvkonna Bosch Preasensa helindussüsteem.
https://www.boschsecurity.com/xl/en/solutions/public-address-and-voice-alarm/praesensa/
Tegemist on antud süsteemi esimese installatsiooniga Euroopas

Optimus Systems AS osaleb Eesti Rahvusraamatukogu renoveerimisel

Optimus Systems AS sõlmis alltöövõtulepingu Ehitus5Eco OÜ´ga Rahvusraamatukogu nõrkvoolusüsteemide renoveerimiseks.
Tegemist on keerulise väljakusega kõigile antud ehitusega seotud ettevõtetele.
Lähemalt: https://teadus.postimees.ee/6716748/rahvusraamatukogu-renoveerimine-on-ehitusteadlastele-tosine-valjakutse

Tallinna Kohtumaja kohtusaalide audio-video süsteemid

Tallinnas Lubja tänaval 2018 kevadel valminud kaasaegne kohtumaja kus paiknevad varasemalt kolmes hoones asunud Harju Maakohus, Põhja Ringkonnaprokuratuur ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Kohtumaja on projekteeritud seitsme maapealse ning kolme maa-aluse korrusega. Teostatud töödest on paigaldatud infoekraanid, monitorid ja helisüsteemid. Kohtusaalidesse on paigaldatud lokaalsed kõne salvestavad AV ja videokonverentsi seadmed

Tallinna Vangla

Uude Tallinna vanglasse on kavandatud kokku 1208 vanglakohta, millest 512 kambrit mees- ja 92 kambrit naisvangidele. Vanglakompleksi kuulub ka avavangla, milles on kohti 100 vangile.

Eesti Rahva Muuseum

Eesti Rahva Muuseum on etnolooglise suunaga kultuuriloomuuseum, mille eesmärk on kajastada igapäevaelu, kultuuri kui elamise viisi ja laadi, arvestades selle ajalist, ruumilist ja sotsiaalset mitmekesisust. Muuseum keskendub eesti kultuurile, millele lisanduvad teised soome-ugri, eriti lähemad läänemeresoome väikerahvad. ERM on olnud ja jääb küllap tulevikuski Eesti üheks põhiliseks etnoloogiakeskuseks nii uurimistöö kui ka õpetamise alal. Tartu Ülikooli etnoloogia eriala on alati suurel määral toetunud muuseumi varadele ja inimestele. Lähiminevikus taastatud sidemed Lääne kolleegidega on toonud muuseumi värskeid tuuli. See on avardanud meie pilku oma töö suhtes ning loonud veendumuse, et ERMil on tulevikku.

Põhja Eesti Regionaalhaigla

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) on Eesti tipphaigla, mille põhiväärtused on pühendumine ja professionaalsus; hoolivus ja vastutustundlikkus; avatus ja koostöövalmidus. Regionaalhaiglas töötab patsientide heaks üle 4000 inimese– meie meeskonda kuuluvad arstid, õed, hooldajad, spetsialistid. Arste on meil üle 500, lisaks praktiseerib Regionaalhaiglas pidevalt ka enam kui sada arsti-residenti. Tegemist on seitsmest kliinikust ning 32 erialakeskusest koosneva kõrgema etapi haiglaga. Regionaalhaigla pakub sarnaselt Euroopa ülikoolihaiglatega raviteenust kõigil arstlikel erialadel, v.a silmakirurgia ja sünnitusabi.

Eesti Vabariigi ministeeriumid

Eesti Vabariigi ministeeriumid on Eesti Vabariigi avaliku halduse asutused, valitsuse poliitika väljatöötamist toetavad ja täidesaatmist koordineerivad institutsioonid.