Meie Projektid

Tallinna Kohtumaja kohtusaalide audio-video süsteemid

Tallinnas Lubja tänaval 2018 kevadel valminud kaasaegne kohtumaja kus paiknevad varasemalt kolmes hoones asunud Harju Maakohus, Põhja Ringkonnaprokuratuur ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Kohtumaja on projekteeritud seitsme maapealse ning kolme maa-aluse korrusega. Teostatud töödest on paigaldatud infoekraanid, monitorid ja helisüsteemid. Kohtusaalidesse on paigaldatud lokaalsed kõne salvestavad AV ja videokonverentsi seadmed

Tallinna Vangla

Uude Tallinna vanglasse on kavandatud kokku 1208 vanglakohta, millest 512 kambrit mees- ja 92 kambrit naisvangidele. Vanglakompleksi kuulub ka avavangla, milles on kohti 100 vangile.

Eesti Rahva Muuseum

Eesti Rahva Muuseum on etnolooglise suunaga kultuuriloomuuseum, mille eesmärk on kajastada igapäevaelu, kultuuri kui elamise viisi ja laadi, arvestades selle ajalist, ruumilist ja sotsiaalset mitmekesisust. Muuseum keskendub eesti kultuurile, millele lisanduvad teised soome-ugri, eriti lähemad läänemeresoome väikerahvad. ERM on olnud ja jääb küllap tulevikuski Eesti üheks põhiliseks etnoloogiakeskuseks nii uurimistöö kui ka õpetamise alal. Tartu Ülikooli etnoloogia eriala on alati suurel määral toetunud muuseumi varadele ja inimestele. Lähiminevikus taastatud sidemed Lääne kolleegidega on toonud muuseumi värskeid tuuli. See on avardanud meie pilku oma töö suhtes ning loonud veendumuse, et ERMil on tulevikku.

Põhja Eesti Regionaalhaigla

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) on Eesti tipphaigla, mille põhiväärtused on pühendumine ja professionaalsus; hoolivus ja vastutustundlikkus; avatus ja koostöövalmidus. Regionaalhaiglas töötab patsientide heaks üle 4000 inimese– meie meeskonda kuuluvad arstid, õed, hooldajad, spetsialistid. Arste on meil üle 500, lisaks praktiseerib Regionaalhaiglas pidevalt ka enam kui sada arsti-residenti. Tegemist on seitsmest kliinikust ning 32 erialakeskusest koosneva kõrgema etapi haiglaga. Regionaalhaigla pakub sarnaselt Euroopa ülikoolihaiglatega raviteenust kõigil arstlikel erialadel, v.a silmakirurgia ja sünnitusabi.

Eesti Vabariigi ministeeriumid

Eesti Vabariigi ministeeriumid on Eesti Vabariigi avaliku halduse asutused, valitsuse poliitika väljatöötamist toetavad ja täidesaatmist koordineerivad institutsioonid.